Menu
Fakta / Gifter i vardagen / Livsstil / Mat / Miljö / Råvaror

Vilket äpple väljer du?


Ett besprutat äpple är ju ett besprutat äpple även om det är från Sverige. Allra bästa äpplet är ett obesprutat från din egen trädgård och därefter ett ekologiskt svenskt äpple och efter det ett ekologiskt äpple från någon annanstans i världen, även om det är långt, långt borta ifrån.

I affären och på oekologiska äppleodlingar i Sverige så är ju ett besprutat äpple ett besprutat äpple även om det vuxit i ditt närområde och är närproducerat.

Den ekologiska fruktodlingen i landet ökar men idag är inte produktionen tillräckligt hög för att täcka efterfrågan. Den totala odlade arealen frukt i Sverige är cirka 1 500 hektar, varav den ekologiska fruktodlingen utgör drygt 15 procent. Detta vill Sveriges ekologiska fruktodlare ändra på. De vill nå ut med sitt budskap och mervärden till konsumenterna – för ett ekologiskt svenskt äpple är det bästa äpplet man kan köpa i affären.

Med start under Äppelveckorna på Österlen kommer ekologiska odlare från hela landet att dra igång en informationskampanj om ekologisk fruktodling. Fokus ligger på äpplet och på att hitta nya vägar ut till konsumenterna. Ambassadörerna för Framtidens frukt som kampanjen heter blir tre kända kockar och ekoinspiratörer: My Feldt, Paul Svensson och Ulrika Brydling.

– Vi odlare vill berätta vad det är som gör våra äpplen lite dyrare och vad vår odling betyder för miljön, smaken och hälsan. Långsiktigt handlar det om jorden och vattnet och att bevara den naturliga mångfalden, säger Marcus Callenbring, äppelodlare i skånska Maglehem och en av initiativtagarna till projektet.


Äpplen är besprutade och ett ekologiskt äpple är därför bättre, även om det växt långt bort i ett annat land. Produktionen av råvarorna påverkar vår miljö i större grad än vad transporterna gör. Väljer du ett ekologiskt äpple (eller annan ekologisk råvara) framför ett besprutat alternativ så undviker du att få i dig rester av bekämpningsmedel, insekter blir gladare och vi får en bättre närmiljö också.


Ekoäpplen har dessutom de bästa bakterierna visar en ny studie. Ekoäpplen har en större variation av nyttiga bakterier än konventionella äpplen. Bland annat har det ekologiska äpplet betydligt högre halter av  Lactobakterier, som är nyttiga för mag/tarmfloran.

Det finns i genomsnitt 50% fler arter av växter och pollinerare på ekogårdar! 🌱🐝 I Sverige och resten av Europa minskar antalet insekter drastiskt. Det hotar både fåglar och möjligheten att odla frukt och grönt, som behöver pollineras av humlor och bin. När du väljer ekologiskt och KRAV-märkt stöttar du gårdar där artrikedomen av växter och pollinerare i genomsnitt är 50% högre.

Så, sämst är alltid ett besprutat äpple, även om det är från Sverige. Och allra bäst är ett obesprutat från din egen eller grannens trädgård, och därefter ett ekologiskt svenskt äpple och efter det ett ekologiskt äpple från någon annan stans i världen. Eller hur?

Foto: Unsplash, pressbild Framtidens frukt & Axel som smaskar på ett äpple från trädgården av Ulrika Kullenberg
Källa: Ekoweb, Livsmedel i fokus, Heltenkelteko.se

No Comments

    Leave a Reply