Menu
Gästbloggare / Miljö

Tid för förändring, av Malin Stensson

Malin ägnar sig åt att plugga till miljövetare och jobba lite vid sidan av. I övrigt trivs hon bäst med att vara ute i naturen eller att hitta på äventyr tillsammans med sin man. Har mycket tankar om den ena och det andra och om miljöfrågor framförallt, ibland hamnar de på papper.

Nyligen kunde man läsa en artikel i tidningen om ny statistik från NOAA; National Oceanic and Atmospheric Administration. Mätningarna visar temperaturen på jorden mellan januari och augusti i år. Siffrorna visar på ett extremt varmt år, flera områden slagit värmerekord. Men i norra Atlanten hände något annat- köldrekord. Hur går det ihop? Kan de båda bero på mänskligt orsakade klimatförändringar?

wwfJorden får sin energi från solen. Avståndet mellan jorden och solen avgör hur mycket energi som når oss. Genom hela jordens historia har klimatet förändras, med främsta anledning att jordens avstånd till solen förändras. Detta beror i huvudsak på tre olika processer: solens aktivitet, jordens bana runt solen och jordens lutning på sin egen axel. Alla dessa tre processer varierar- jordens bana runt solen är ju exempelvis inte rund utan elliptisk och jordens lutning är inte alltid densamma; jorden ”vobblar” runt sin egen axel ungefär som en träsnurra. Detta betyder att mängden energi som vi tar emot från solen inte alltid är densamma, men det viktiga är att jorden skickar ut lika mycket strålning som kommer in. När mängden solinstrålning till jorden ökar eller minskar så anpassar sig systemet- mer strålning reflekteras tillbaka ut ur atmosfären och en ny balans uppnås. Alltså: för ett “stabilt” klimatsystem måste det råda en balans mellan inkommande och utgående strålning.

jordenMängden energi som jorden får från solen är i första hand det som avgör hur vårt klimat blir. Solinstrålning reflekteras tillbaka från jordytan och fångas upp av växthusgaser i atmosfären och på så sätt fångar jorden in energi (värme). Denna energi är det som sedan används för att upprätthålla allt liv på jorden. Den största delen solenergi träffar ekvatorn och transporteras sedan till norra och södra halvklotet, främst genom havsströmmar och vindcirkulation. Dessa processer gör att klimatet på jorden blir stabilt och någorlunda jämnt.
Luften i jordens atmosfär cirkulerar i s.k. cirkulationsceller. Ekvatorn är som sagt den delen av jorden som får mest energi (värme) av solen. Detta värmer upp luften i ekvatorn, som då stiger och ersätts av ny kall luft som i sin tur värms och stiger- luften cirkulerar. Atmosfärscirkulationen för med sig energi från ekvatorn till norra och södra halvklotet. Havsströmmar för på samma sätt med sig energi bort från ekvatorn. Strömmarna drivs dels av vindar men även av temperatur- och salinitetsskillnader i vattnet. Utan denna globala cirkulation hade områden runt ekvatorn varit extremvarma och runt polerna extremkalla.

luftEtt populärt argument bland ”klimatskeptiker” är att oavsett hur mycket koldioxid vi släpper ut så spelar det ingen roll. De menar att de storskaliga klimatförändringarna ändå styrs av processer som människan inte har en chans att påverka, till exempel jordens bana runt solen. Stämmer det? Ja. Betyder det att människor inte kan påverka klimatet alls? Nej! Det som är den avgörande faktorn är att variationer i solinstrålning handlar om cykler på tio- eller hundratusentals år. Mängden solinstrålning varierar långsamt, vilket gör att klimatet förändras långsamt och arter hinner med att anpassa sig eftersom jorden får tid på sig att återställa strålningsbalansen. Det är när förändringarna blir drastiska som de blir farliga. Vi människor må inte kunna påverka jordens bana runt solen, men vi kan påverka strålningsbalansen, och de gör vi också.

stadMänniskan släpper ut enorma mängder växthusgaser. Detta gör planeten varmare eftersom strålningsbalansen rubbas- mängden inkommande strålning blir större än mängden utgående! Vi får ett energiöverskott på jorden som lagras i marken som värme och medeltemperaturen stiger. Permafrosten smälter och frigör metan, som bidrar ytterligare till växthuseffekten. Inlandsisarna smälter också vilket sänker jordens albedo, eller reflektionsförmåga, vilket gör att marken absorberar mer solinstrålning och blir ännu varmare. Då isarna smälter rinner färskvatten ut i havet och sänker saliniteten. Sänkt salinitet gör att vattnet inte cirkulerar lika effektivt, alltså kan havsströmmarna sakta ner vilket gör att energitransporten från ekvatorn till polerna saktar ner och det blir kallare närmare polerna. Sådana här så kallade återkopplingseffekter har enorma konsekvenser på jordens klimat och de är oerhört svåra, för att inte säga omöjliga, att förutsäga! Vi är fast i en ond cirkel, den ena förändringen drar igång den andra och det går så snabbt att en strålningsbalans inte hinner infinna sig. Vi har ingen chans att förutse vad som kommer hända, men det vi vet är att klimatet på vår jord blir mer och mer instabilt och naturen kommer inte hinna inte med att anpassa sig.

stensonAtt dagens klimatförändringar beror på mänsklig aktivitet är för mig glasklart, det finns ingen annan rimlig förklaring. Det går obehagligt fort men vi har fortfarande en chans att bromsa upp processen och ge planeten en chans att andas ut och återställa balansen. Och vill vi behålla planeten så som vi känner den måste det göras nu.

Bilder: wwf.se och sista bilden Malin Stensson

No Comments

    Leave a Reply