Menu
Hemmet / Miljö / Odling / Trädgård

Om snittblommor och lökar

I dag är det tulpanens dag och just nu diskuteras det mycket om snittblommor och dess klimatpåverkan. Visst är det så, att vi måste tänka över vad det är för typ av snittblommor vi konsumerar till fredagsbuketten som är så populär, inte minst på instagram…
Odlingarna är energi- och vattenkrävande oavsett var odlingen ligger. Om det är i Sverige eller utomlands.
För blommor som kommer långväga ifrån visar undersökningar på otrygga anställningar, långa arbetsdagar, låga löner samt hälsoproblem på grund av kemikalieanvändningen.

Vi svenskar älskar tulpaner, men vad har det för klimatpåverkan? Hur drivs växthusen? Fossila bränslen har minskat kraftigt i Sverige tack och lov. Även om vi väljer närodlat krävs det ju en hel del energi för att driva upp tulpanerna i växthus. Så jag blev nyfiken och googlade.
Fann en studie via klimatsmart.se från 2009, även om den är tio år gammal så säger den en hel del om tulpanodling:
“Utsläppen av växthusgaser från en genomsnittligt driven tulpan i Sverige är betydligt lägre än för tulpanen driven i Holland. Det framgår av en genomförd undersökning som Cascada AB utfört på uppdrag av Svenska blomsterlökgruppen och Svenskt Sigill. Utsläppet för en 10-pack svenska tulpaner är 0,20 kg CO2-ekvivalenter mot 0,58 kg CO2-ekvivalen- ter för den holländska buketten.
Anledningen är att de svenska tulpanproducenterna de senaste åren i stor utsträckning gått bort från fossila bränslen och nu i större omfattning använder förnyel- sebar energi för sin produktion. Hela 86% av den svenska tulpanproduktionen produceras idag med förnyelsebar energi eller värmepumpar.
För att få en uppfattning om siffrornas storlek kan man jämföra med en hamburgare från snabbmatsres- taurang som ger utsläpp på 1,7 kg CO2-ekvivalenter.”

Men faktum är att man köper hem en bukett för att en vecka senare slänga den… istället försöker jag tänka i säsong även när det gäller blommor. Och jag försöker unna mig istället för att frossa. Unnar jag mig är det ekologiska och KRAV-odlade svenska tulpaner. För som Weronica skriver på sin instagram, det är ju när man har ett tulpanhav i trädgården hemma som det är tulpanens dag varje dag, då kan man unna sig hur mycket som helst…

Hur är det med lökar då? Paulina Velobloom skriver om den kommersiella konventionella odlingen av blomsterlök och vad den har för påverkan på miljön och insekternas liv. Något att tänka på när man väljer lökar och blommor. För det är att få tag på ekologiskt odlade lökar, endast 3 promille av blomsterlöksindustrin är ekologisk.

Men ju mer ekologiskt vi köper och efterfrågar, ju större utbud blir det tillslut. Vi måste vara rädda om humlor och vildbin som är extra känsliga mot gifterna som kommer upp med blomman ur löken.
För precis som med snittblommor finns det inga rutiner på att ta prover på blomsterlök som importeras. Läs mer om detta i Paulinas inlägg här och här.

Foto nr 1: Charlotta Lingwall, Sofiero Slottsträdgård, våren 2018
Foto nr 2: Paulina Velobloom
Källa: Naturskyddsföreningen, Klimatsmart.se, Velobloom.com, Odla.nu

1 Comment

  • Det dåliga samvetet – Samling
    25 januari, 2019 at 20:43

    […] lökar i kruka? Just den frågan slängde jag ur mig på instagram och fick i alla fall lite till svar här. Kunskap är makt och på detta ämnet vill jag lära mig mer, blommor är något av det bästa jag […]

    Reply

Leave a Reply