Menu
Livsstil / Miljö

Om olika miljömärkningar

En del företag sätter sina egna “gröna-märkningar” på produkter och det är lätt att ta för givet att de innebär en kvalitetsstämpel, men de behöver faktiskt inte betyda någonting alls. Att en produkt är omärkt behöver inte betyda att den är dålig så det ligger på dig som konsument att vara påläst.

Men så finns det några märkningar man kan lita på, där det är höga krav och oberoende kontroller görs. Märkningar som är en bra guide och som man ser ofta i affären. Vad betyder märkningarna? Vilken är vilken? Vi kör en genomgång!

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.
Läs mer om märkningen på Medveten konsumtion.

 

KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år.

KRAV är ekologiskt, och mer därtill – det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.

Läs mer om märkningen på KRAVs hemsida

EUROPA LÖVET EU-eko

Enligt EU-förordningen ska ekologisk produktion ha som mål att införa ett hållbart förvaltningssystem för jordbruk, bidra till hög grad av biologisk mångfald, respektera naturens system och cykler samt upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord och vatten och uppfylla djurskyddskrav.

Viktiga faktorer är valet av arter och sorter, fleråriga växtföljder, kretslopp av organiskt material samt odlingsteknik.

Läs mer om märkningen på Medveten konsumtion

BRA MILJÖVAL

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen innebär att produkten lever upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier.

Bra Miljövals kriterier finns för vitt skilda områden vilket gör att kraven skiljer sig åt. Alla kriterier bygger på samma grunder: att spara på naturresurserna. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas.

Läs mer om märkningen och hitta produkter som är märkta med Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens hemsida

 

SVANEN

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen utan vinstintresse. Märkningen granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall.

Svanen ställer klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

Läs mer om märkningen på Svanens hemsida

 

EU BLOMMAN

Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag. EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

Läs mer om EU Ecolabel här

 

FAIRTRADE

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna.

Läs mer om Fairtrade

 

 

OEKO-TEX® 100

Oeko-Tex® 100 är en världsomfattande hälsomärkning för textila råvaror och slutprodukter. Märket ska garantera att den färdiga produkten inte orsakar allergiska besvär eller andra hälsoproblem.Oeko-Tex® standard 100 gäller den färdiga produkten och märket garanterar att inga ohälsosamma kemikalier finns kvar i textilien.Som ett komplement finns Oeko-Tex® 1000, som utöver grundkraven inte tillåter någon användning av miljöskadliga färgämnen eller hjälpmedel under produktionen, och vidrör även sociala villkor.

Läs mer om märkningen på Medveten konsumtions hemsida

ÄKTA VARA

Äkta vara-märkningen har som syfte att underlätta för kunder som vill undvika tillsatser i maten, och vill bidra till en allmän tillsatssanering av livsmedelssortimentet. Initiativet tillkom efter Mats-Eric Nilssons böcker om fusket i matbranschen som adresserade tillverkares och butikers budskap att maten är ”traditionell”, ”hemlagad” och ”äkta”, trots att det ofta är en industriprodukt som har flera onaturliga tillsatser.
Märket får endast användas för produkter som har ett fåtal av Äkta vara-godkända tillsatser, samt har hög halt av de karaktärsgivande råvarorna (till exempel kötthalten i korv, bärhalten i sylt).

Läs mer på Äkta varas hemsida

 MSC

Marine Stewardship Council (MSC) driver ett certifierings- och miljömärkningsprogram och arbetar tillsammans med olika organisationer och företag för att främja hållbara fiskemetoder. En fisk- eller skaldjursprodukt som är MSC-märkt kommer från ett certifierat hållbart fiske.

Läs mer om märkningen hos MSC

 

SVENSKT KÖTT

Ingen miljömärkning nej men så viktig! När du ser den här märkningen kan du vara säker på att köttet är svenskt och packat i Sverige! För vem vill ha svenskt kött som transporterats utomlands för att packas och sen tillbaka till Sverige igen? (även om det finns många andra varor som går den vägen)
Vill rekommendera att man ALLTID tittar på förpackningen var produkten är producerat och packad, speciellt när det handlar om livsmedel.

Märkningens fem kriterier

 • Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige
 • Odling har skett i Sverige
 • All förädling samt packning har gjorts i Sverige
 • Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är alltid 100% svenskt, även i sammansatta produkter som korv eller leverpastej.
 • I sammansatta produkter ska minst 75% vara svenskt, som korv och leverpastej.

Läs mer om märkningen på Svenskt kötts hemsida

När det gäller olika miljö- och ekomärkningar på makeup eller andra skönhetsprodukter, kan ni läsa om det i vårt inlägg här.

1 Comment

 • Emma Thun
  7 mars, 2018 at 21:38

  Vilken fin guide, för visst är det klurigt?! En bekant till mig berättade när jag undrade om miljömärkning på hennes produkter att det skulle kosta att få dem miljömärkta och som liten producent skulle det bli för dyrt.

  http://www.lisalisa.se

  Reply

Leave a Reply