Menu
Fakta / Gifter i vardagen / Klimatsvepet / Livsstil / Mat / Miljö / Skönhet

Klimatsvepet

Här kommer ett nytt klimatsvep, tidigare klimatsvep hittar ni här. Har ni tips på något som ni tycker bör vara med i nästa klimatsvep får ni mer än gärna tipsa mig på mail@thinkorganic.se så lovar jag att jag tar en titt på det. Stort tack! /Charlotta

Framtidsfilmen

Framtidsfilmen 2040 är en fin film som på ett pedagogiskt och enkelt sätt förklarar våra klimatproblem och lösningar på problemen. Mycket intressant och se den gärna med någon som behöver sätta sig in i klimatproblemen. Finns på SVT Play.

Filmaren Damon Gameau drivs av en oro för vilken värld hans fyraåriga dotter ska växa upp i. Är en ljusare framtid överhuvudtaget möjlig för klimatet, miljön och människorna? Han reser runt jordklotet för att hitta de bästa exemplen och mest innovativa lösningarna som eldsjälar har skapat, och som finns redan idag. Hur skulle världen se ut om 20 år, om lösningarna tillämpades i stor skala? En personlig och hoppfull film om en bättre framtid. Originalets titel: 2040. Australisk dokumentär från 2019.

Gift i skönhetsprodukter. Ny rapport visar stort PFAS utsläpp från smink.

I en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet beräknas för första gången hur stora PFAS-utsläppen från skönhetsprodukter kan vara i Sverige. Resultatet: 270-1500 kilo som når reningsverken årligen. Det är kemikalier som reningsverken inte kan rena bort.

Vad är PFAS? PFAS (högfluorerade ämnen) är en grupp på över 4 700 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. De används som ytbehandling i många produkter som t.ex. kläder, skor, skönhetsprodukter, möbeltyg, elektronik, matförpackningar och stekpannor (Teflon). PFAS är flitigt använda lite varstans i samhället, ändå är kunskapen om deras miljö- och hälsopåverkan låg. Vissa misstänks vara cancerframkallande, reproduktionsstörande och påverka immunförsvaret. Och de är extremt svårnedbrytbara.

Naturskyddsföreningen

Läs mer om rapporten hos Expressen eller Naturskyddsföreningen.

Forskare går ut med påståenden om att ekologisk odling är sämre för klimatet.

Think organic foto av Charlotta Lingwall
Min äldsta son Alexander en vacker sensommarkväll på en åker i nordvästra Skåne.

Kan inte nog säga hur trött jag är på att höra att ekologisk odling ska vara sämre för klimatet, att det bidrar till avskogning och att vi inte kan överleva eller odla tillräckligt med mat med ekologisk odling.

För det första, problemet är INTE ekologisk odling. Utan problemet är att vi använder kemiska bekämpningsmedel som medför stora konsekvenser för den biologiska mångfalden, markbördigheten och grundvattnet.

För det andra, MATSVINN. Det är alla miljoner ton mat som slängs varje år som är en stor del av problemet.

Att minska matsvinnet och öka resurshushållningen i livsmedelskedjan är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det avfallsförebyggande programmet.

Naturvårdsverket

Matsvinnet förekommer i hela produktions-, försäljnings- och konsumtionskedjan för livsmedel och innebär att miljöbelastningen från livsmedelsproduktionen blir onödigt stor. Matavfall uppkommer i flera olika led i livsmedelskedjan; vid tillverkning, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt hos hushållen. Beroende på produkt varierar svinnet mellan 10 och 50 procent i hela kedjan. Källa: Naturvårdsverket

Det är med utgångspunkt från en studie som publicerades 2018 i tidskriften Nature, som Stefan Wirsenius felaktigt hävdar att ekologisk odling skulle vara sämre för klimatet än konventionell. Problemet är att studien inte alls handlar om det ekologiska lantbrukets klimatavtryck. I artikeln nämns knappt ekologiskt! Den handlar istället om en teoretisk mätmetod för att beräkna hur olika markanvändning påverkar klimatet.

Organic Sweden

Organic Sweden har skrivit ett bra inlägg i debatten om de falska påståenden om ekologiskt jordbruk, inlägget hittar ni här.

Foto: SVT, Unsplash, Charlotta Lingwall

No Comments

    Leave a Reply