Menu
Klimatsvepet / Miljö

Klimatsvepet

Dags för ett nytt klimatsvep tycker jag! Här hittar ni det första i fall ni missade det.

En prästfamilj från Österlen låg i topp i Skåne när Coop undersökte hur ekologiskt kunderna handlar. 96 procent av varorna i deras kundvagn har någon form av hållbarhetsmärkning. Lagrad data från 3,5 miljoner medlemmar hos Coop synades för att hitta landets mest hållbara konsumenter. Rikssnittet hamnade på 28 procent, högre än jag trott vilket var glädjande! Familjen från Österlen menar att man genom sitt köpbeteende röstar för en annan, bättre värld – precis så är det ju – det vi handlar skapar efterfrågan. En makt att ta tillvara på!

Källa: hd.se

På SLU i Alnarp utreder man möjligheterna att odla industrihampa till närodlade kläder. Man säger att det finns ett stort intresse för närodlade textilier från konsumenterna och även bönderna är intresserade. Nu krävs att det utvecklas en processindustri i närhet till odlingen, som kan göra hampan till naturfiber som det i sin tur går att göra kläder av.

Källa: SVT nyheter

IKEA tog avstånd från Black Friday och firade ‘Den store Strammedagen” i stället. I alla fall i Norge. Det handlar alltså om att vårda det man har, titta över sina möbler och spänna skruvarna där det behövs – och därmed förlänga livet på dem. Bra där! Tyvärr tror jag bara att detta gällde IKEA i Norge. Varför inte i Sverige? IKEA har också aviserat att 7500 personer globalt får lämna möbeljätten i den omställning och bland annat digitala satsning som de genomgår. Eller är det så att IKEA’s i flera fall slit-och-släng-möbler hunnit i kapp dem och att folk vill ha hållbarare alternativ?

Källa: JCP

I måndags firades världstoalettdagen, ja det låter ju knas, men syftet är gott, nämligen att uppmärksamma det faktum att ungefär 890 miljoner människor helt saknar tillgång till toalett . Värt att nämna är också att det varje år spolas ner 7000 ton skräp i toaletterna samt en mängd kemikalier. Det kan orsaka stopp både i ledningsnät och pumpar och dessutom kan det stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra till mer föroreningar. Alltså viktigt att bara stoppa ner det som är tänkt att vara där; tre saker, ni vet vilka.

Källa: SVT nyheter och Unicef 

I Skellefteå byggs en villa som ska vara självförsörjande på solenergi hela året runt. Att man valt att göra det så långt norrut är för att rikta intresse och nyfikenhet till solenergin – går det verkligen att driva en villa på sol på ett ställe där det i stort sett är mörkt halva året? Projektet kallas Zero Sun och lösningen är ett unikt lagringssystem. Zero Sun är en del i Skellefteå Krafts strävan efter att skaffa kunskap inom nästa generations energisystem.

“Huset är försett med solpaneler på taket. När solen skiner genereras el som i första hand går till husets direkta energiförsörjning, hushållsel och varmvatten. Överskottet lagras därefter i batterier.
När batterierna är fyllda startar produktion av vätgas med hjälp av en elektrolysör. Vätgasen leds vidare och lagras i en separat byggnad på tomten. I vätgastuberna sparas solöverskottet till de tillfällen då energin behövs som mest. Till exempel när det är mörkt och kallt.
På vintern sker processen baklänges. Vätgasen leds tillbaka till huset, in i en bränslecell där gasen omvandlas till el som laddar batterierna på nytt. Bränslecellen är dessutom vattenkyld, vilket gör att spillvatten kan återanvändas för uppvärmning och varmvatten.”

Har sagt det förut – teknisk innovation plus förändrade, hållbarare vanor är grejen!

Källa: zerosun.se

No Comments

    Leave a Reply